EU Projects

PROJEKTY UNIJNE

I. GO TO BRAND

1. Informacje ogólne o projekcie:

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nr Naboru POIR.03.03.03-IP.03-00-001/19
Rodzaj projektu Konkursowy

2. Informacje ogólne o projekcie:

Rozwój eksportu firmy ANWEN i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

3. Cel projektu i planowane efekty

Projekt firmy przyczyni się do osiągnięcia celów POIR, celów poddziałania 3.3.3. Głównym celem jest promowanie produktów branży kosmetycznej mających szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Projekt przedsiębiorstwa doprowadzi do osiągnięcia rezultatów: -2 kontrakty handlowe zagraniczne -przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 240 000,00 PLN-przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 240 000,00 PLNRezultaty są mierzalne, realistyczne, terminowe; będą wykorzystane w działalności gospodarczej firmy.Podpisanie nowych kontraktów handlowych i zwiększenie przychodów z eksportu wygeneruje większe przychody i sprawi, że firma osiągnie większy zysk. Poza tym wzbogaci się o nowe doświadczenia i poszerzy kontakty handlowe. Rozszerzenie eksportu może stać się siłą napędową rozwoju firmy.

4. Wartość projektu:

107 800.00 PLN

5. Wartość dofinansowania:

85% wartości projektu, czyli 91 630.00 PLN

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl